Kids classroom
септември 10, 2023

Уменията на бъдещето

Езиковата, научната и математическата грамотност или т.нар. твърди умения са много важни за успеха на учениците в училище и след това в живота. Но дори те вече се оказват
Education process
август 4, 2023

Как се справят учениците на 15 години от България?

Според последните данни от изследването ПИЗА през 2018 г. българските 15-годишни ученици се справят по-слабо от средното за страните от ОИСР и в трите области на грамотността (езикова, математическа
Goal Oriented Dart Arrow
юни 8, 2023

Ориентацията на целите към постижения

Ориентацията на целите за постижения на учениците е ключова за тяхното представяне в училище и по-късно в живота Една от важните характеристики на оптималните ученици е, че те са
Bookshelf
юни 4, 2023

Грамотност отвъд езиковата грамотност

Съществуват и множество предметни области на грамотността в нашето съвремие извън езиковата грамотност. От съществено значение са наличието на базови дигитални, математически и научни знания и умения. Освен наличието
Language Literacy
юни 4, 2023

Какво езикова грамотност и защо е важна?

Езиковата грамотност е от решаващо значение за развитието на знанията и разбирането във всички други предметни области. Тя е свързана също с по-добрата памет и с мисловната дейност. От
what is literacy
юни 4, 2023

Какво е грамотност в наши дни?

Понятието за грамотност непрекъснато претърпява развитие в контекста на времето, в което се използва, на културното и на цивилизационното развитие. В модерните общества схващанията за грамотност отдавна надхвърлят просто