Как се справят учениците на 15 години от България?

Според последните данни от изследването ПИЗА през 2018 г. българските 15-годишни ученици се справят по-слабо от средното за страните от ОИСР и в трите области на грамотността (езикова, математическа и природонаучна). В областта на математиката (436 точки при средно 489, а най-високата стойност е 590 т. за четири провинции на Китай) и на природните науки (424 точки при средно 489 и 591 най-високо представяне отново на Китай) резултатите са малко по-високи в сравнение с представянето по български език (420 точки при средно 487, а най-високата стойност е 555 за четирите провинции на Китай). Страната ни е относително назад по ранг спрямо останалите страни съответно – 48 – ми по математика и 59- ти по природни науки и 54-ти по четене от общо 79 страни (OECD, 2019a, стр. 56-62; OECD, 2019d, стр. 1-2).

Почти всеки втори ученик не успява да се справи с изискванията за езикова грамотност, които се считат за базови, а именно – да може да определи основната идея в текст с неголям обем, да намира информация въз основа на ясни, макар и понякога сложни критерии, и да разсъждава върху целта и формата на текстовете, когато се изисква от него (OECD, 2019d, стр. 2).