Детерминанти на знанията и уменията на бъдещето за учениците в България

За какво е този проект?

Как да подобрим резултатите от учебния процес така че да създадем култура и знания в учениците в България, които са ориентирани към бъдещето?
На този въпрос търси отговор настоящият проект. Но този въпрос се оказва много сложен. Отговорът му преминава през поредица от други изследователски въпроси. Такива са кои резултати? Т.е. какво означава грамотност днес и защо е важна тази нова грамотност? Какви знания и умения предполага тя? А какви знания и умения за нужни отвъд нея? Как да подобрим тези знания и умения и кои са детерминантите в училище и извън него, които ги обуславят? А кои са бариерите? Какви практики съществуват за преодоляване на тези бариери? Различават ли се детерминантите за успеваемост при момчетата и момичетата, при децата от уязвими семейства в сравнение с децата, които не са? Съществуват ли специфични бариери и възможности за всяка група? Ако да, кои специфични практики и елементи на образователната среда могат да съдействат за преодоляване на бариерите и засилване на възможностите?

Highlights

Read the latest research news and highlights

УЧИЛИЩНИ ПОСТИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Събития

Очаквайте повече информация!