Ориентацията на целите към постижения

Ориентацията на целите за постижения на учениците е ключова за тяхното представяне в училище и по-късно в живота